Bjørn Tore Vollan

Bjørn Tore har jobbet i NBBO Byggtek siden 1997 og har opparbeidet seg en solid kompetanse innen teknisk rådgivning til boligselskap. Bjørn Tore bistår med prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse ved rehabiliteringer, og han takserer og følger opp forsikringsskader for boligselskap som har avtale om dette.