VI LØSER DERES TEKNISKE OPPGAVER

Våre ansatte

Vi er et heleid datterselskap av NBBO som ble etablert i 1996 for å hjelpe boligselskap med å lykkes med sine rehabiliteringsprosjekter. I dag tilbyr vi en rekke tekniske tjenester til boligselskap, utbyggere og andre som har behov for byggteknisk kompetanse.