Prosjekt og byggeledelse

NBBO Byggtek er spesialister på prosjektledelse og byggeledelse i forbindelse med rehabilitering i boligselskaper. Stadig flere styrer ser fordelen av å ha en profesjonell samarbeidspartner når man skal gjennomføre små og store bygningsinngrep.

De fleste styremedlemmer er sjelden eller aldri gjennom en større rehabilitering mens de sitter i styret, og er ofte uerfarne den dagen det er nødvendig å gjøre noe med bygningsmassen. Vi i NBBO har siden vi startet å bygge boliger for over 70 år siden hatt teknisk personell som har hjulpet styrene med å følge opp vedlikehold. For oss er planlegging og oppfølging av rehabiliteringprosjekter en del av hverdagen, og våre byggeledere har den faglige og tekniske kompetansen som er nødvendig.

Vår erfaring bidrar til fornøyde parter

Det er mange hensyn å ta, og mye som skal klaffe for at rehabiliteringen skal bli vellykket. Vi har erfaring med å jobbe mot profesjonelle entreprenører samtidig som vi skal håndtere forskjellige beboere og ivareta forskjellige behov og ønsker. Når alt er ferdig skal resultatet være bra og alle parter skal være fornøyde!

Rådgivning og oppfølging

I forbindelse med rehabilitering hjelper vi dere med å innhente tilbud, vi vurderer disse opp mot hverandre og gir styret råd når det skal velges entreprenør. Når arbeidene settes i gang følger vi opp dette og sørger for at alt blir fagmessig utført og at tidsfrister overholdes. Vi hjelper dere med å ivareta boligselskapets interesser og gjør rehabiliteringsjobben så enkel for styret som mulig.

Finansiering

Finansiering i prosjektet er en viktig del av arbeidet og sammen med forvaltningsavdelingen hjelper vi styret med å sette opp finansieringsplan og finne det riktige nivået på felleskostnadene.

Ikke start for sent

Alle bygningsdeler har en forventet levetid. Vi vet at mange starter arbeidet med rehabilitering for sent. Dette er dyrt og kan skape unødvendig mye arbeid og bry for styret og for beboere som blir rammet av vannlekkasjer eller har problemer med gamle og trekkfulle vinduer.

Gjør jobben riktig første gangen

Noen kommer til oss etter endt arbeid og har problemer med at arbeidene ikke er godt nok utført og at entreprenørene ikke tar ansvar for feil eller mangler som boligselskapet har krav på at blir rettet. Dette skaper mye irritasjon, tar mye tid og er dyrt. Ved å ha en profesjonell byggeleder som følger prosjektet hele veien er dere sikre på at jobben blir kontrollert i alle faser og det er enklere å avdekke eventuelle feil tidlig. Vi vet hva som kan kreves og hvordan utførelsen skal være, og vi gjør kravene gjeldene på vegne av boligselskapet.

KONTAKT OSS

Send inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Be om et tilbud

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.