Energikartlegging

Vi gjennomfører energikartlegging av borettslag og boligsameier. Hensikten er å komme frem til de mest lønnsomme og klimavennlige løsningene, slik at dere i styret får en god oversikt over hvilke tiltak som gir best effekt, og hvordan dere bør prioritere vedlikehold og oppgraderinger for å redusere energibruken i boligselskapet.

Gjør smarte valg for fremtiden

Fordi strømmen har vært rimelig i Norge har vi blitt vant med et energiforbruk uten fokus på sparing. Nå må vi venne oss til høyere strømpriser. Derfor vil alle tiltak som reduserer sløsing av strøm også redusere folks strømregninger og behovet for ny kraftutbygging. Energieffektivisering i bygg er en viktig del av løsningen. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har tall som viser at det er mulig å spare strøm tilsvarende fire Alta-kraftverk i norske borettslag og boligsameier.

Av denne grunn er det viktig at borettslag og boligsameier blir med på det grønne skiftet. Ved å gjennomføre en energikartlegging vil styret få en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp, samt også muligheten for lokal energiproduksjon i egen bygningsmasse. Dette gir dere et viktig beslutningsgrunnlag for å gjøre smarte valg for fremtiden som bidrar til en mer energieffektiv og klimavennlig bygningsmasse.

Analyse av dagens tilstand

Vi vil kartlegge dagens tilstand og innhente all relevant informasjon som vi trenger for å utarbeide rapporten. Som en del av dette gjennomgår vi bygningsmassen og fellesinstallasjoner for å avdekke potensielle energi- og effektreduksjonstiltak samt muligheter for lokal energiproduksjon.

Dette innebærer blant annet at vi kartlegger varmetap som følge av lite isolasjon, gamle vinduer og dører, og utette bygninger. Vi ser også på ventilasjonsanlegget og energikildene som benyttes til oppvarming av bygg og varmtvann.

Byggets nå-tilstand danner grunnlaget for energiberegninger og simuleringer som utføres ved hjelp av dataprogrammet SIMIEN.

Beskrivelse av tiltak

Alle resultatene fra kartleggingen dokumenteres i en rapport som gir en samlet oversikt over mulige tiltak, og et estimat over hva de enkelte tiltakene vil koste.

Rapporten viser de forskjellige tiltakene i sammenheng med miljøkonsekvenser, inntjeningstid (lønnsomhetsberegning) og eventuelle støtte fra Enova eller Husbanken. Rapporten presenteres og gjennomgås sammen med dere i styret.

Enova gir opp til kr. 350.000,- i støtte når det gjennomføres en energikartlegging, og lar dere oss stå for jobben, så sørger vi selvfølgelig for å sende søknaden for dere.

KONTAKT OSS

Send inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Be om et tilbud

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.