Gjennomfør vannsjekken

8 av 10 skader i borettslag er forårsaket av vann viser tall fra BBL Partner AS. Vannskader er ofte tidkrevende og dyre å utbedre, det er derfor viktig å være føre var for å unngå skadene.

8 av 10 skader i borettslag er forårsaket av vann viser tall fra BBL Partner AS. Vannskader er ofte tidkrevende og dyre å utbedre, det er derfor viktig å være føre var for å unngå skadene.

Lov om borettslag og boligselskapets vedtekter tilsier at beboer har ansvar for sine installasjoner og må av denne grunn stå forutbedringen dersom skaden finner sted. Det er imidlertid boligselskapet som er bygningseier og ansvarlig for forsikringen. Dersom skaden viser seg å være dekket av forsikringen vil mange skader i samme boligselskap bety en høyere forsikringspremie, og dermed en høyere felleskostnad for den enkelte beboer.

Hva er «Den store vannsjekken»?

Vannsjekken består i at fagpersoner fra NBBO Byggtek kontrollerer vannførende ledninger, kraner, koplinger, sanitærutstyr og overflater på våtrom. Der det avdekkes feil og mangler vil det foreligge en skriftlig tilbakemelding på anbefalte utbedringstiltak.

Fordeler med den store vannsjekken:

  • Premiereduksjon på totalforsikring for boligselskap
  • Kvaliteten opprettholdes i bygningsmassen og på sikt reduseres vedlikeholdskostnadene.
  • Skaper trygghet ved at beboere vet at faren for vannskader i leiligheten er redusert.
  • Bevisstgjør beboerne til riktig bruk av vann-og avløpsinstallasjoner.
  • Positivt for miljøet og ressursbesparende
  • Salgsfremmende ved leilighetsoverdragelse

NBBO Byggtek AS kan gjennomføre kontroll av deres våtrom.

NBBO Byggtek kan bistå ved gjennomføring av slike kontroller. Vi kan også formidle kontakt med utførende firmaer for å utbedre skader og de mangler som eventuelt avdekkes.

KONTAKT OSS

Send inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Be om et tilbud

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.