Radonmåling

Gjennomfør radonmåling i dere boligselskap for økt trygghet til beboere.

Fra 1. januar 2014 plikter offentlige og private eiere av barnehager, skoler og utleieboliger å gjøre tiltak når radon-nivået overstiger 100 Bq/m3. Med bakgrunn i dette anbefaler vi boligselskap å gjennomføre radonmålinger og eventuelle tiltak for å sikre at boligene ligger under disse grenseverdiene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert radon som et betydelig inneklima- og folkehelseproblem. Radon måles i Bequerel (Bq) og all reduksjon av radon gir helsegevinst – også på nivåer under grenseverdiene.

Hovedkilden til radon i norske bygninger ligger i grunnen under bygningene.

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri edelgass med liten evne til å binde seg til faste stoffer. Den finner i hver tiende norske bolig og er etter røyking den hyppigste årsaken til lungekreft.

Norge har, sammen med de andre nordiske landene, den høyeste konsentrasjonen av radon i innemiljøet i verden. Man antar at ca. 170 000 boliger i Norge har et radonnivå som krever tiltak. Heldigvis er det enkelt å gjøre tiltak for å redusere radonnivået i boligene.

Tiltak mot radon

Tiltak mot radon fra grunnen kan deles inn i tre hovedgrupper:

  • Tetting av konstruksjoner mot grunnen. Dette kan for eksempel være fuger og støpeskjøter, tetting i overgang gulv/vegg, hull og sprekker, osv.
  • Forbedring av ventilasjonen i bygningen, som for eksempel montering av flere ventiler, vinduer og ventiler nær grunnen, eller vifter og balansert ventilasjon.
  • Ventilering av grunnen / trykkendring. Dette gjøres ved etablering av innvendig eller utvendig radonbrønn. Innvendig radonbrønn brukes vanligvis for å senke lufttrykket i grunnen under huset. Senking av lufttrykket oppnås ved at en vifte suger luft fra grunnen og ut av bygningen.

KONTAKT OSS

Send inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Be om et tilbud

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.