Vedlikeholdsplan

nbboVLP - digitalt vedlikeholdsystem for borettslag og sameier

Få kontroll over vedlikeholdet med nbboVLP

Med nbboVLP får styret et verktøy for å håndtere vedlikeholdet i borettslag og sameier.

Styret står ansvarlig for at det utføres forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen. nbboVLP hjelper styrene med å ivareta dette ansvaret på en oversiktlig og enkel måte, og i ryggen har du vår bygningstekniske kompetanse.

Det nettbaserte systemet er en enkel, tidsbesparende og varig løsning. De fleste styremedlemmer sitter i to år av gangen, en vedlikeholdsplan bør strekke seg minst ti år fram i tid.

nbboVLP er en skreddersydd løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Bygningene eldes

Bygningsmassen representerer verdien i boligselskapet, og er ofte den største eiendelen for den enkelte beboer. Men bygningene eldes hele tiden, og med elde følger verditap. Den enkleste måten å unngå dette på, er å utøve godt vedlikehold. Vedlikeholdsarbeidet består av mange små oppgaver, men av og til må man gjennom større og mer omfattende jobber.

Godt vedlikehold krever god planlegging.

I tett samarbeidet med styret utarbeider vi en digital vedlikeholdsplan for boligselskapet, slik at styret kan planlegge dagens og fremtidens vedlikehold. Dette er et godt styringsverktøy, og beboerne sikres forutsigbarhet i felleskostnadene.

Vedlikeholdsplanen gir boligselskapet:

  • Full oversikt over bygningenes tilstand og anbefalte tiltak om hva som bør iverksettes.
  • Oversikt over vedlikehold i et 10-års perspektiv.
  • Oversikt over kostnader og avsetninger.
  • Hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene.
  • Oversikt over bygningsmassens historikk.
  • Dokumenter, bilder og evt. tegninger
  • Muligheter for revidering
  • Problemfri videreføring til etterfølgende styrer

Hjelp til gjennomføring av tiltak

Gjennom vedlikeholdsplanen får styret sin egen kontaktperson i NBBO Byggtek, som er behjelpelig med å svare på spørsmål. Vi kan også assistere boligselskapet videre i jobben med å gjennomføre vedlikeholdstiltak, med de ressurser og den hjelp boligselskapet måtte ha behov for.

Digital vedlikeholdsplanlegging

Vedlikeholdsplanen gjøres tilgjengelig på en egen nettside hvor styret får tilgang. Her finner dere alt dere trenger for å planlegge vedlikeholdet i årene som kommer. Planen kan enkelt overføres til nye styrer slik at boligselskapet sikres kontinuitet og forutsigbarhet i vedlikeholdet.

Ved etablering av avtalen vil NBBO Byggtek gjennomgå bygningsmassen og legge inn dataene slik at styret får en komplett oversikt over bygningenes tilstand og vedlikeholdsbehovet.

Styret kan deretter velge å revidere planen etter et gitt antall år.

Last ned produktark her

KONTAKT OSS

Send inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Be om et tilbud

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.