Vi følger opp forsikringsskadene for dere.

HAR DU FÅTT EN SKADE?

NBBO har lang erfaring med håndtering av bygningsskader som oppstår i borettslag og sameier.
Vi er din representant overfor forsikringsselskap og håndverkere. Dersom du har fått en skade i boligen din, vil vi foreta befaring og vurdere om skaden dekkes i henhold til forsikringsvilkårene.

Hvis den gjør det vil vi besørge nødvendige tiltak i samarbeid med deg som eier, forsikringsselskapet, håndverkere og eventuelt en representant fra boligselskapets styre.

HVEM MELDER SKADEN?

Alle bygningsskader skal først meldes til styret, som vil melde saken videre til NBBO Byggtek på telefon 32 21 15 70 eller byggtek@nbbo.no

FREMDRIFT – HVA SKJER?
Aller først, for din egen del, er det smart å notere ned detaljer rundt skaden. Ta gjerne bilder og skriv ned tidspunktet for skaden, hva du evt. har gjort av eget arbeid, og hvem du evt. har engasjert for å begrense skadeomfanget (f.eks. rørlegger).

Nedenfor kan du lese mer om de ulike trinnene i en normal skadesak:

HVA DEKKER BYGNINGSFORSIKRINGEN

Boligselskapets forsikring dekker alle kostnader forbundet med å reparere boligen tilbake til samme eller tilnærmet samme stand som den var før skaden inntraff. Dersom boenheten er ubeboelig dekkes også et fast beløp til markedsleie for å erstatte din tapte mulighet til å kunne leie ut boligen i utbedringsperioden. Forsikringen dekker også eventuell oppbevaring av innbo i utbedringsperioden. Videre dekker den pakking, frakt ut og tilbake samt rengjøring av boligen etter ferdigstillelse. Det er faste satser for betalt egeninnsats i skadesaker.

Egenandel
Boligselskapet belastes vanligvis for egenandel ved skade. Skyldes skaden brudd på vedlikeholdsplikten kan egenandelen måtte dekkes av eier.

KONTAKT OSS

Send inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Be om et tilbud

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.